เรือโดยสารเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ / BOAT TRANSFER TO KOH LIPE

FROM ... TO KOH LIPE DEPART ARRIVE
ลังกาวี (ท่าเทียบเรือ Kuah), มาเลเซียโดยเรือข้ามฟาก 09.30 10.00
ลังกาวี (ท่าเทียบเรือ Kuah), มาเลเซียโดยเรือข้ามฟาก 14.30 15.00
ท่าเรือปากบารา 09.30 11.00
ท่าเรือปากบารา 11.30 14.00
ท่าเรือปากบารา 13.00 15.00
ท่าเรือปากบารา 15.30 16.30
หมู่เกาะตะรุเตา 12.00 13.00
เกาะลันตา 11.00 13.30
เกาะไหง 11.00 13.30
เกาะมุก 11.30 13.30
เกาะบูโลน 12.30 13.30

เรือโดยสารเดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ / BOAT TRANSFER FROM KOH LIPE

From KOH LIpe TO ... DEPART ARRIVE
ลังกาวี (ท่าเทียบเรือ Kuah), มาเลเซียโดยเรือเฟอร์รี่ 11.00 13.30
ลังกาวี (ท่าเทียบเรือ Kuah), มาเลเซียโดยเรือเฟอร์รี่ 16.00 18.30
ท่าเรือปากบารา 09.30 11.00
ท่าเรือปากบารา 11.30 13.30
ท่าเรือปากบารา 13.30 15.00
ท่าเรือปากบารา 16.00 17.30
หมู่เกาะตะรุเตา 12.00 13.00
เกาะลันตา 09.00 12.00
เกาะไหง 09.00 11.30
เกาะมุก 09.00 11.00
เกาะบูโลน 09.00 10.00

FAQ